Han Gerlings

Ik heb veel ideeën; die kan ik niet allemaal realiseren. Soms verwaait een idee vanzelf. Als het idee mij blijft bezighouden, probeer ik stapjes te zetten in richting realisering. Belangrijke toets: kan ik anderen warm krijgen voor het idee, zodat zij er ook iets voor willen doen? Soms lijkt de tijd niet rijp voor het idee. Ik vind het leuk om anderen te steunen in het nemen van een maatschappelijk initiatief.

Han Gerlings Biografie

opleiding: sociale academie, voortgezette opleiding (IVABO)

werkervaring: maatschappelijk werker, praktijkleider, docent sociale academie, directeur instelling maatschappelijke dienstverlening, bij fusie: wachtgeld (1994)

2e carrière: oprichter Waterlijn-rondvaarten (1996), vanuit Waterlijn: fietsboot Eemlijn (2002), schipper Waterlijn (2006-heden) 

Ik mocht in mijn laatste baan meewerken aan het ontstaan van het BuitenlandersBeraadAmersfoort, Initiatiefgroep groepswonen ouderen, de voorloper van Gilde Amersfoort (1988). Ik heb een ThuisHulpCentrale opgericht (geregelde vervanging van ouders van thuiswonende oudere kinderen met verstandelijke beperkingen; én partners van dementerenden).