Joke Sickmann: actief burgerschap en de gemeente.

Actief burgerschap en de gemeente
‘Koningin’ van het Soesterkwartier; dienaar van het volk
BurgerwijZ033 interview met Joke Sickmann
Sinds 1991 woont Joke in het Soesterkwartier. Zij heeft zich snel ge-angageerd met deze wijk. In 1994 werd zij lid van het WijkBeheerTeam, in 2003 werd de portierswoning van de NS-Wagenwerkplaats gesloopt en richtte zij met wijkbewoners de Stichting Industrieel Erfgoed in de STad Amersfoort op; en vanuit SIESTA heeft zij gezorgd dat de gemeente en de NS geïnteresseerd raakten in het opwaarderen van dit afgesloten stuk Soesterkwartier. Een boeiend proces, ook nu nog. Zij helpt de Sassianen met hun herinneringsboek over dit verdwenen volksbuurtje. Daaruit ontstaat het idee voor het Wijkmuseum Soesterkwartier. Joke weet andere wijkbewoners te activeren en het stadsbestuur te overtuigen van de waarde van deze burgerinitiatieven. Met het Belgenmonument is dat mislukt.


Like0 Comments94 Minuten

Lees verder

Elisabeth Groen

Wij maakten samen met de gemeente het inrichtingsplan
BurgerwijZ033 interview met Lia Bouma over het proces van bestemmingswijziging Heiligenbergerbeekdal van ‘bebouwen’ naar ‘groen’.
Het proces is begin 2013 door Het Nieuwe Samenwerken (HNS), een onderdeel van Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA), gestart in co-creatie met de gemeente. Doel: een nieuwe invulling geven aan het Elisabethterrein na sloop ziekenhuis.
De Kerngroep Samenwerking Elisabeth Groen, bestaande uit 10 personen (8 bewoners, 2 ambtenaren) gaf sturing aan de inrichting van het park. 40 burgers dachten thematisch mee. De Stichting Elisabeth Groen (SEG) opgericht 2014 draagt zorg voor inrichting en (10 jaar) beheer.


Like0 Comments20 Minuten

Lees verder

De natuurspeelplaats in Het Waterwingebied tussen Liendert en Rustenburg

De natuurspeelplaats in Het Waterwingebied tussen Liendert en Rustenburg
De natuurspeelplaats stamt uit 2013. De waterpompen spelen een belangrijke rol in de realisering. Kinderen hebben meegedacht over de inrichting. Voor de allerkleinsten is een hoekje met fijn zand. Voor de grotere kinderen zijn er touwen waar je aan kunt hangen en zwaaien. Er is een kalotschommel, maar het klapstuk is toch wel de waterpomp. Het water stroomt langs een ‘beekbeddinkje’ naar beneden. Volop speelmogelijkheden in de natuur. In lijn met het groenbeheerplan van het Waterwingebied is de natuurspeelplaats aan de buitenrand van het groengebied aangelegd.


Like0 Comments5 Minuten

Lees verder

Het burgerinitiatief HvB moet wijken voor nieuwbouw

Het burgerinitiatief Huis van Bartels moet wijken voor nieuwbouw 2013-2017
BurgerwijZ033 interview met initiatiefnemers: Riekje Hoffman en Paul Liklikuwata
Bij de voorbereiding van de bouw van het Hogewegkwartier stelt woningbouwvereniging De Alliantie het Huis van Bartels tijdelijk ter beschikking aan de initiatiefnemers om daarin een ontmoetingsplek voor bewoners van de aangrenzende wijken te beginnen en daarmee te werken aan de verbinding van bewoners. Als de sloopdatum nadert, vragen de initiatiefnemers de gemeente om ondersteuning bij het zoeken van een andere werkplek om daar het gestarte welzijnswerk voort te zetten. De gemeente voelt zich niet verantwoordelijk en waardeert daarmee ook niet het initiatief in deze wijken met een lage sociale cohesie. Ondersteunt de gemeente hier ‘de kracht van de stad’...???


Like0 Comments65 Minuten

Lees verder

De Meeuw is terug

BurgerwijZ033 interview met Joke Sickmann om het beeld van ‘de Meeuw’ weer op de oude
plek te zetten. ‘De Meeuw’ was een geschenk  van Amersfoortse zakenlieden die dit in de
jaren 50 bij de aanleg van de Amsterdamseweg aan de stad hebben geschonken. Bij de
modernisering van het gebied (CSG) is dit verplaatst. De Stamtafel van de Amersfoortse
Keienstrekkers vond dat het beeld terug moest naar de plek waar het stond.
Het idee is gepresenteerd aan de gemeenteraad die enthousiast was, toch is het nooit
gerealiseerd. De meeuw heeft niet voor niets zijn kont vanaf Amersfoort gekeerd.


Like0 Comments4 Minuten

Lees verder

Waterwin(st)gebied, nu waakzaam blijven

Waterwin(st)gebied, nu waakzaam blijven
Het Waterwingebied stamt uit begin 1900 en vindt zijn oorsprong in het agrarische gebied ten oosten van Amersfoort. Een groot aantal putten (pompen) functioneert als zuiverings- en verdeelinstallatie.
In 2011 is de vereniging : Vrienden van Het Waterwingebied Amersfoort opgericht met als hoofddoel het Waterwingebied groen te houden. Eind 2017 is het nog altijd alert blijven. Biodiversiteit, behoud cultuurhistorische waarden, ecologie en de natuurwaarde moeten steeds opnieuw verdedigd worden. Zo wil de gemeente de industriewijk De Hoef geschikt maken voor bewoning en komt er ‘ongevraagd’ een plan voor een nieuwe ontsluiting. Ook vraagt de uitvoering van het Hogekwartier alert meekijken.


Like0 Comments14 Minuten

Lees verder

Discontinue steun van de gemeente: rampzalig voor de Seniorenkring Liendert

BurgerwijZ033 Interview  met initiatiefnemer: Margreet van Hensbergen. Gesprek: 22-02-2017 over de SeniorenKring Liendert 2011-2015.
De SeniorenKring wilde een prettiger samenleving realiseren in Liendert. Zij heeft de ‘Eerste generatie migranten-ouderen’ betrokken bij het versterken van de sociale cohesie in
Liendert en ook de woningbouwverenigingen, de Moskeeën, welzijnsorganisaties, Amersfoortse projectgroep Akropolis en raadsleden.
Met 3 bussen is afgereisd naar Akropolis Rotterdam en AxionContinu Utrecht. Mensen vulden een enquêteformulier in over wat zij willen doen voor de wijk. Zeventig procent
reageerde positief. Het project werd in 2015 overruled door de invoering van de nieuwe Wmo 2016.


Like0 Comments9 Minuten

Lees verder