Joke Sickmann

Ik ben geboren in 1932 en woon in Amersfoort sinds 1991.Mijn beroepsopleiding en werkervaring liggen vooral op het terrein van cultureel werk en het maatschappelijk opbouwwerk.  Bij mijn voortgezette opleiding volgde ik vrouwenstudies (IVABO. Maar mijn meeste kennis en ervaring op het terrein van burgerinitiatieven heb ik toch wel opgedaan in Amersfoort, vooral in het Soesterkwartier en de Wagenwerkplaats.

Joke Sickmann Biografie

Iedereen die vindt dat er iets moet veranderen in Amersfoort en nog vragen heeft hoe je dat nu  het beste zou kunnen aanpakken, kan een beroep op mij doen. In een tweetal gesprekken kom je allicht iets verder.