bijlage bij BurgerwijZ033-interview Waterwin(st)gebied, waakzaam blijven.

De natuurspeelplaats in Het Waterwingebied tussen Liendert en Rustenburg

De natuurspeelplaats is geen zelfstandig maatschappelijk initiatief, het idee kwam van de gemeente en het paste in het Groenbeheerplan Waterwingebied. De vereniging Vrienden van het Waterwingebied heeft in goed overleg met de gemeente de locatie bepaald, de ideeën over de inrichting verzameld en de inrichting begeleid. In het veertiendaagse werkoverleg met het beheerteam van Het Waterwingebied wordt het beheer van de natuurspeelplaats ‘meegenomen’.   Zie het onderliggende verhaal dus maar als een bijlage bij het interview met Roelie Norp over Het Waterwingebied.

De gemeente wilde een speelplaats waar de kinderen zelf lekker kunnen buitenspelen en waar zij creatief kunnen zijn. Wij (Vrienden) dachten mee over de locatie en vonden dat de vele kinderen in Liendert Zuid het meeste behoefte hadden aan een eigen speelplek. Voor de inrichting van de speelplek hadden wij eigenlijk maar één wens: water in Het Waterwingebied. In 2009 heeft de projectleider Jos Koopmans van Eelderwoude met kinderen nagedacht over de inrichting van een natuurspeelplaats. De kinderen konden aangeven wat ze wilden. Kinderinspraak. Kinderen bedachten ‘een toren’, stokken waarmee hutten kunnen worden gebouwd. En een duikelrek; dat had ik nou nooit zelf kunnen bedenken. Kinderen willen ‘duikelen’. In 2013 is de natuurspeelplaats geopend. Sindsdien merken we dat de stokken niet gebruikt worden om een hut te bouwen, maar om de waterstroompjes van zelf opgepompt water te reguleren. Kinderen hadden gevraagd om een doolhof, dat werden smalle paadjes tussen twee opgeworpen ‘rillen’ van takken. Dat is geen succes gebleken. Maar de speelplaats als geheel voldoet heel goed. Er werd zoveel gebruikgemaakt van de picknicktafel dat we er een tweede hebben bijgeplaatst; nu een zonder rugleuningen aan de banken, zodat ouders ook achterstevoren kunnen zitten met de rug tegen de tafel om hun kinderen op afstand te kunnen zien spelen. Voor de allerkleinsten hebben we een hoekje gemaakt met fijn zand, maar de begroeiing komt er al weer doorheen. Er zijn touwen waar je aan kan hangen en zwaaien. Er is een kalotschommel, die teeners en volwassenen graag gebruiken om in te zitten/liggen lezen. Het klapstuk zijn wel de twee waterpompen, één hoog op een heuvel, de andere halfhoog. Het water van beide pompen stroomt langs een ‘beekbeddinkje’ naar beneden. Volop spelmogelijkheden, die ook gretig worden benut.

Op de plek waar de natuurspeelplaats is gekomen, was eerst een ‘stakenbos’, lange hoge boompjes. Er is veel meer gekapt, dan we aanvankelijk hadden gedacht. Daardoor is er wel een mooie plek ontstaan met ‘ruimte’, waarin zowel zonneplekken als schaduwplekjes te vinden zijn. Voor elck wat wils. De natuurspeelplaats blijft netter dan wij tevoren hadden gedacht. Dat is mede te danken aan een paar bewoners uit de omgeving die spontaan geregeld wat opruimen. Waar zetten we de prullenbak neer? Vanuit de opgedane ervaring hebben we extra prullenbakken bijgeplaatst. Dat soort zaken kunnen we in de veertiendaagse bijeenkomsten van het beheerteam, snel regelen. Daaraan neemt ook een vertegenwoordiger van de onderhoudsaannemer deel.          We hebben een goede onderlinge verstandhouding. Lekker efficiënt.  In lijn met het groenbeheerplan van het gehele Waterwingebied hebben we de natuurspeelplaats aan de buitenrand van het groengebied aangelegd. In het middendeel is het zo rustig mogelijk. Vanuit de natuurspeelplaats hebben mensen een ‘struinpaadje’ door het aangrenzende bosdeel gemaakt. Als daar de sperwer broedt, ontmoedigen we het gebruik van dat struinpaadje door er een hoop takken overheen te leggen. We waren tevoren bang dat de paddentrekroute nadeel zou ondervinden van de natuurspeelplaats, maar dat blijkt gelukkig niet het geval. Tijdens de paddentrek zetten vrijwilligers de padden regelmatig over, over de Lageweg/Rustenburgerweg.  Er komen ook mensen van buiten de wijken Liendert en Rustenburg in de natuurspeelplaats. Ze vinden het prachtig. “Mag je daar voor niks in?” Het basisidee is goed, we hebben het aangepast aan de omstandigheden; en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen. Zo hadden we een extra toegangspaadje gemaakt vanaf de bushalte naar de natuurspeelplaats. Blijkt opeens de halteplaats te zijn vervallen. Zo gaat dat.

opgetekend door Han Gerlings, 22.5.17.