Bewoners033 INLOOPSPREEKUUR voor burgerinitiatieven

In de Bibliotheek Eemland is Ruimte voor Amersfoort gemaakt. De redactie van Bewoners033 maakt hier graag gebruik van en heeft een maandelijks inloopspreekuur opgezet. Het inloopspreekuur isĀ elke 4e maandag van de maand in de Ruimte voor Amersfoort in Bibliotheek Eemland