Waar is subsidie voor de wijk te verkrijgen en hoe vraag ik het aan.

Vragen en antwoordenCategorie: SubsidiesWaar is subsidie voor de wijk te verkrijgen en hoe vraag ik het aan.
Barée de Kruijf gevraagd, 10 maanden geleden

Waar is subsidie voor de wijk te verkrijgen en hoe vraag ik het aan.

2 Antwoorden
Margreet van HensbergenMargreet van Hensbergen Staf beantwoord, 10 maanden geleden

De gemeente Amersfoort heeft in 2016 besloten dat het gewenst is het netwerk van formele en informele  voorzieningen en verbanden in de wijk en in de buurt (sociale basis infrastructuur) te versterken. Zij heeft daartoe indebuurt033 (IDB033) opdracht gegeven een substantiële bijdrage te leveren aan een goede en toegankelijke informatie-,  advies-, ontmoetings- en ondersteuningsvoorziening per wijk  (zie de nota subsidieregeling Projejcten#indebuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999.
Doel van de regeling en subsidiabele activiteiten
Voor de volgende activiteiten die op Amersfoorts wijkniveau of stedelijk niveau worden uitgevoerd kan subsidie gevraagd worden. 1. opgroeien en opvoeden, 2.  Samen redzaamheid , 3. sociale leefbaarheid. Voor elk van de 3 onderwerpen geldt dat er 3 taken moeten worden gedaan: informatie en advies, ondersteunen en toerusten van inwoners, zorgen voor mogelijkheden dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zie toelichting subsidieregeling projecten #DeBuurt 2017-2019:
Vereisten
De aanvragen tot € 5.000,- kunnen aangevraagd worden door een natuurlijk persoon. Een aanvraag vanaf € 5.000,- kan alleen worden ingediend door een rechtspersoon. De aanvrager dienen geen winstoogmerk na te streven of partner te zijn van de gemeente of IDB033 . 4x per jaar kan een aanvraag ingediend worden. De sluitingsdatum is: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober.
Procedure
Elke aanvraag moet door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier worden gedaan. Dit formulier is te vinden op de website van IDB033.
Tot slot
Elke wijk heeft een buurtnetwerker. Aan hen kan advies en hulp gevraagd worden bij een aanvraag. Deze buurtnetwerker is te vinden via de website van IDB033

Guus van ScharrenburgGuus van Scharrenburg Staf beantwoord, 2 weken geleden

Elke wijk in Amersfoort heeft een eigen buurtbudget, voor goede ideeën om de leefbaarheid  en de veiligheid in de wijk te vergroten. De aanvraag hiervoor loopt via wijkstichtingen en –verenigingen (zie hieronder). Het budget kan onder voorwaarden worden gebruikt voor activiteiten voor de wijk: Van een straatfeest tot een voetbaltoernooi, van een rommelroute tot een uitstapje voor senioren of het opknappen van een speelplek.  Structureel heeft de gemeenteraad in de begroting een bedrag van € 341.182,- opgenomen voor de Subsidieregeling Buurtbudget.  Voor 2017 is het basisbedrag per wijk vastgesteld op € 6.000,-.
Aanvragen
Aanvragen kan via de organisatie in de wijk die verantwoordelijk is voor de verdeling van de buurtbudgetten in de wijk.  Deze beoordelen de aanvragen en kennen het uiteindelijke buurtbudget toe. Ook vertellen zij aan de wijk welke keuzes ze hebben gemaakt en waarom.  De aanvraag kunt u sturen naar de contactpersoon van de wijkvereniging. De regels voor aanvragen verschillen per wijk.
Onderstaand kunt u zien waar u uw aanvraag kan indienen.

Vermeer, Berg- en Leusderkwartier en Bosgebied http://www.amersfoortzuid.info

Binnenstad http://www.bbn-amersfoort.nl

Soesterkwartierhttp://www.soesterkwartier.info/wijkinformatie/wijk-subsidie/ bbtsoesterkwartier@gmail.com

Kruiskamp-Koppel http://www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl/ buurtbudget@gmail.com

Kattenbroek http://www.kattenbroek.netbuurtbudget@kattenbroek.net

Liendert-Rustenburg buurtbudget.nl/  buurtbudgetlr@hotmail.nl

Randenbroek-Schuilenburghttp://www.klokhuisamersfoort.nl/ klokhuisbb@gmail.com

Schothorst http://www.buurtbudget-schothorst.nl

Nieuwland  http://www.onsnieuwland.nl/  wbt@onsnieuwland.nl

Zielhorst   http://www.wijkzielhorst.nl/  buurtbudget@wijkzielhorst.nl

Hoogland  http://www.hooglandsdorpsteam.com

Vathorst  http://www.vathorstbuurtbudget.nl

Hooglanderveen  http://www.bvhooglanderveen.nl/buurtbudget@bvhooglanderveen.nl