Waar kan ik met mijn vragen over het gemeentelijk beleid terecht?

Vragen en antwoordenCategorie: Gemeentelijk BeleidWaar kan ik met mijn vragen over het gemeentelijk beleid terecht?
Barée de Kruijf gevraagd, 10 maanden geleden

Waar kan ik met mijn vragen over het gemeentelijk beleid terecht?

2 Antwoorden
Guus van ScharrenburgGuus van Scharrenburg Staf beantwoord, 10 maanden geleden

De gemeenteraad is onze volksvertegenwoordiging . Zij bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert het college van BenW op de uitvoering. De gemeenteraad vergadert om de week op dinsdagavond. De bijeenkomsten bestaan uit vaste onderdelen en zijn op de website van de gemeente in te zien.
De gemeenteraad in Amersfoort bestaat uit 39 raadsleden die rechtstreeks gekozen zijn.  Zij benoemt de wethouders. De raad kan ook een wethouder ontslaan. Wethouders zijn voorgedragen. Zij vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders (BenW). De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Het college van BenW voert uit wat de raad heeft bedacht.
De gemeenteraad bepaalt dus het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen, bv het vaststellen van de begroting. De gemeenteraad beslist ook over gemeentelijke wetten (verordeningen). De gemeenteraad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Ook kan de raad zelf een voorstel doen. De gemeenteraad controleert  of BenW het beleid goed uitvoert en of zij de doelen halen die zijn afgesproken. De raad heeft hiertoe het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek.
U kunt inspreken bij een onderwerp dat u aan het hart gaat. Dit kan als uw onderwerp tijdens een vergadering op een voorbereidend besluit, als peiling van een mening, als rondetafelgesprek of bij een informatieve bijeenkomst aan de orde komt. Daarnaast kunt u iets presenteren aan de raad wat u bezig houdt en wat u onder hun aandacht wil brengen.  Daar is Het Plein voor bedoeld . Voor dit al en al uw overige vragen aan en/of over het gemeentelijk beleid aan de raad kunt u terecht bij de griffie  tel. 0334694379  of griffie@amersfoort.nl 

Joke SickmannJoke Sickmann Staf beantwoord, 8 maanden geleden

Duidelijk.