Wat doet in de buurt033 (idb033)

Vragen en antwoordenCategorie: Indebuurt033Wat doet in de buurt033 (idb033)
Guus van ScharrenburgGuus van Scharrenburg Staf gevraagd, 2 weken geleden
2 Antwoorden
Guus van ScharrenburgGuus van Scharrenburg Staf beantwoord, 2 weken geleden

Idb033 is eind 2015 ontstaan vanuit een fusie met: Welzin, Stadsring 51, Ravelijn, Sovee, Mee en Present en werkt met subsidie van de gemeente t/m eind 2021. Besloten is dat ook sport en cultuur als middel kunnen worden ingezet voor het bereiken van welzijnsdoelstellingen. Iedere 2 tot 3 jaar zal de gemeente een nieuwe inschrijving doen voor de sociale basisinfrastructuur (sbi) oftewel: welzijn, waarop partners kunnen reageren. De bedoeling is dat de sbi in de wijken de volgende functies vervullen:

  1. Informatie en advies.
  2. Ontmoeting, ondersteuning en toerusting (bv mantelzorg). Dit doet zij aan de hand van inhoudelijke thema’s: opgroeien en opvoeden, kwetsbaarheid (eenzaamheid, ondersteuning van mantelzorgers etc.

Idb033 helpt bewoners om zelf hun leven in te richten, met ondersteuning waar nodig. Sociale verbanden en contacten tussen bewoners zijn de basis van de Amersfoortse samenleving. Het geheel van sociale verbanden, contacten en ondersteuning wordt door de gemeente de sbi genoemd (RIB 2018-098) dat door de gemeente is uitbesteed aan idb033. 
Idb033 verstrekt ook namens de gemeente subsidie aan inwoners die ´iets´ willen betekenen voor hun buurt of wijk op het gebied van de sbi oftewel welzijn. Dat doet zij vanuit de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt. De subsidieaanvraag moet gerelateerd zijn aan de doelen van het wijkplan dat is opgesteld in samenwerking met wijkbewoners en het buurtbestuur.
Aanvraagprocedure
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Subsidieregeling Projecten#Indebuurt2019 vastgesteld om projecten en activiteiten te financieren die bijdragen aan de doelstellingen die in de wijkplannen en het stedelijk plan staan beschreven. Subsidies in de gemeente Amersfoort worden verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening.  Wil je weten of jouw project bijdraagt aan een van die doelstellingen? Neem dan contact met ons op via projecten@indebuurt033.nl.
Heb je vragen over de subsidieregeling of de aanvraagprocedure? Neem dan contact   op met projecten@indebuurt033.nl. Ook kun je met vragen terecht bij de buurtnetwerker in jouw wijk of bij één van de informatiewinkels in de stad

Guus van ScharrenburgGuus van Scharrenburg Staf beantwoord, 2 weken geleden

NB: De aanvraag voor idb033 moet aangevraagd worden bij de buurtnetwerker.